Omdefinierar ägande:
Dina produkter, vår service

Upptäck övergången från traditionellt ägande till en flexibel, hållbar modell för Produkter som en tjänst med Usely.

Om vår service

I dagens snabba värld ställs arbetsgivare inför utmaningen att säkerställa arbetsplatsens välbefinnande samtidigt som de upprätthåller operationell effektivitet. Anställdas hälsa hamnar ofta i skymundan bland budgetbegränsningar och logistiska problem. Usely framträder som en lösning på dessa rådande problem, genom att erbjuda en flexibel, omfattande tjänst som inte bara hanterar produktvård och logistik, utan också främjar en hälsosammare arbetsmiljö.

Dagens behov och utmaningar

Anställda
 • Hälsa och välmående
 • Arbetsförmåga
 • Längre arbetskarriärer
 • Statiskt arbete orsakar årliga miljardkostnader för staten och samhället
 • Flexibla arbetsplatser och distansarbete
Företag
 • Stigande kostnader
 • Nya sätt att arbeta på distans & hybridarbete fördelar vs. nackdelar
 • Konkurrens om arbetskraft
 • Produktivitet
 • Företagets arbetsgivarvarumärke
 • Miljarder i sjukskrivningskostnader per år
Den gröna omställningen
 • Gröna värden
 • Koldioxidneutralitet
 • Företagets varumärke
 • Återvinningsbarhet kontra engångsmaterial
 • EU-direktiv (EU Ecolabel)
 • Certifikat
Use like yours
Vad är Produkter som en tjänst?

Produkter som en tjänst (PaaS) är en innovativ modell där produkter används som en tjänst på en prenumerationsbasis istället för att köpas ut. Denna paradigm underlättar en mängd fördelar inklusive kostnadseffektivitet genom övergång från kapitalutgifter (Capex) till driftsutgifter (Opex), främjar miljömässig hållbarhet genom återanvändning och återvinning, förbättrad skalbarhet, överlägsen produktlivscykelhantering, och en problemfri logistik- och underhållsram.

Konkreta problem lösta

Hälsa

Våra ergonomiska produkter är utformade för att lindra vanliga arbetsplatsåkommor, främja fysiskt välbefinnande, minska frånvaro och öka produktiviteten.

Kostnadseffektivitet

Övergång från en Capex till en Opex-modell, som hjälper till med bättre finansiell planering.

Operativ flexibilitet

Snabb anpassning till förändrade operativa krav utan stora investeringar.

Hållbar drift

Bidra till en grönare planet genom vårt återvinningsprogram och miljövänliga produkter.

Logistisk lätthet

Befria dig själv från bördan av logistik med vår interna expertis.

Förbättrad produktlivscykelhantering

Oroa dig mindre för produktföråldring och njut av en problemfri ersättnings- och underhållstjänst.

Frågor och svar
Läs mer
Allmänna villkor
Läs mer

Är du redo att övergå till en hållbar, flexibel och kostnadseffektiv operativ modell?

Påbörja din resa med Usely idag!

Kontakta oss nu

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.