Frågor och svar

Tjänsten

Det finns ingen tidsbegränsning,
du kan använda tjänsten så länge du vill.

Produkterna är antingen nya,
eller som nya, du väljer själv. Vi återställer, rengör och underhåller alla produkter innan vi lägger till dem i tjänsten. Du får alltid en snygg och funktionell produkt.

Om du vill avsluta tjänsten under
minimiperioden på 12 månader, vänligen kontakta oss så kommer vi överens om uppsägningen. Annars loggar du in på kundportalen och avbryter tjänsten.

Du kan lägga till hur många produkter du vill. Tilläggen görs via USELY webbutik.

Den kortaste perioden hittills är
12 månader. Önskar du kortare tid, kontakta oss på telefon/mail så kommer vi överens i ärendet.

Leverans & Returer

Självklart kan du hämta
produkterna själv på:

Linnanherrankuja 16, 00950 Helsingfors

Vi bjuder på kaffe samtidigt
 :)

De flesta av våra produkter finns
direkt i lager. Det vill säga att vi levererar produkterna av tjänsten på
några arbetsdagar.

Leveranskostnader beräknas
separat och syns i varukorgen innan du beställer tjänsten.

Produkterna skickas från vårt
lager i Helsingfors: Linnanherrankuja 16, 00950 Helsingfors

Vi kommer alltid separat överens om installation och demontering av utrustningen.

Försäkring, skador och slitage

Utrustningen är inte försäkrad av
uthyraren. Vid behov ansvarar hyrestagaren för att utrustningen försäkras korrekt. När uthyraren transporterar eller skickar utrustningen till hyrestagaren,
försäkrar uthyraren utrustningen under transporten.

Kontakta oss direkt så löser vi
det. Om produkten är utsliten skickar vi en ny produkt. I andra fall
kommer det att kontrolleras från fall till fall.

Avgifter

B2B: Kreditkort eller faktura
B2C: Kreditkort

Fler betalningsalternativ kommer snart.

Den första betalningen sker när
du fått produkterna.

Kvitton finns tillgängliga i kundportalen.

Avtal

Villkoren i avtalet måste accepteras
innan tjänsten beställs. Läs mer här: 
Avtalsvillkor

Du kan säga upp tjänsten efter
miniperioden med en månads uppsägningstid. Detta kan du göra via kundportalen.

Du behöver inte göra någonting,
tjänsten fortsätter så länge du vill.

Kontaktuppgifter

USELY AB

Telefonnummer

08-59985179

E-post

info@usely.se

Övrigt

USELY är en perfekt lösning för
både företag och slutanvändaren. 

Köp inte våra produkter, men använd dem som dina egna. När du inte äger dina produkter utan får dem via vår tjänst, kan du byta ut eller returnera produkterna när du inte längre behöver dem. Du bidrar till ett hållbart samhälle och stödjer miljön eftersom att vi kan återställa produkterna och leverera dem till någon annan.

Namnet USELY kommer från orden Use Like Yours

Eftersom att du inte äger produkterna, utan använder dem via vår tjänst. Du kan byta eller returnera produkterna när du inte längre behöver dem, så att vi kan återställa dem och leverera till  någon annan att använda. Cirkulär & mycket hållbar konsumtion!

Läs bruksanvisningen om hur man
använder den. Kontakta oss vid behov.

Ja!

Du kan säga upp avtalet i portalen. 

Efter minimitiden (12 månader)
har tjänsten 1 månads uppsägningstid.

Det kan du inte, men alla
produkter i tjänsten kan köpas via
www.ergofinland.fi.
Kontakta oss gärna om du har frågor!